درمان سرطان در طب سنتی

در مورد سرطان درمان پیشنهادی زیاد است.

ولی بدون اصلاح تغذیه موفقیت امیز نخواهد بود.

تجربه یکی از همکاران در درمان انواع سرطان نیز تاکید بر اصلاح تغذیه است.

سرطان

مثلا اب باید اب چشمه باشد.
نان باید از گندم دیم که کود و سم استفاده نشده باشد.
هیچ چیز صنعتی استفاده نکند .
میوه ارگانیک باشد.
پایه درمانی وی شیره انگور با مخلوطی از داروها می باشد .

جالب است که نتایج شگفت انگیزی به حول و قوه الهی گرفته اند.
که این یعنی تبعیت از اصل مهم اصلاح تغذیه قبل از درمان.

اما مواردی که به صورت کلی میتوان اشاره کرد عدم استفاده زیاد از خوراکی که خون را اسیدیته میکنند مانند شیر و..
زیرا اگر اسیدیته خون از هفت بیشتر باشد استعداد سرطان در فرد ایجاد میشود.

پاسخی بگذارید