عوامل افزاینده قدرت وتمایل جنسی در مردان

این عوامل عبارتند از :

 • فرنی(شیر,شکر وبرنج)
 • شیرگوسفند وتخم کرفس
 • خرفه(برای گرم مزاجان افزاینده وبرای سرد مزاجان تضعیف کننده)
 • فندق وانیسون
 • آب باران وعسل
 • بادام شیرین علاوه برتولید منی,تیزی وتندی وسوزش آوری منی رانیز تسکین میدهد.
 • خرما+مغز بادام(برای سرد مزاجان)

عوامل افزاینده قدرت وتمایل جنسی در مردان

 • ارده وعسل
 • زرده تخم مرغ وآرد نخود
 • گوشت خروس(برای گرم مزاجان خوب است).
 • نخودآب(جوشانده)به صورت ناشتا باعسل
 • تره وعرق تره
 • پختن پیازوتخم مرغ محلی درروغن زیتون
 • معجونی از بوزیدان,نعنا,زنجبیل,فلفل, خولنجان,دارچین,پیاز,شاهی, اسپند,یونجه,زعفران,آویشن, زرده تخم مرغ وهویج(برای سردمزاجان بسیارنافع است)
 • کله پاچه(گوشت بناگوش)وحلیم گوشت(افزایش قدرت)

پاسخی بگذارید