کارهای ممنوعه بعد از صرف غذا

  • رانندگی کردن
  • سیگار کشیدن :باعث آسیب جدی تری به ریه و کلیه می شود
  • ورزش کردن :زیرا کاهش جریان خون هضم غذا را سخت می کند
  • دوش گرفتن :زیرا فرد دچار ناراحتی معده می شود
  • مصرف زیاد آب
  • مصرف چای :مانع هضم پروتئین و آهن غذا می شود
  • مصرف میوه :باعث نفخ معده میشود
  • بالا رفتن از پله ها:باعث تضعیف عملکرد دستگاه گوارش و نیز افزایش اسید معده میشود .
  • مطالعه : باعث ضعف بینایی می شود.
  • خوابیدن :باعث افزایش غلظت خون می شود.

پاسخی بگذارید