مواد مغذی برای تقویت کبد

این مواد عبارتند از :

  • مخلوط جوشونده آویشن. خارشتر.شاهتره. با عسل بصورت خنک
  • شیر شتر و ماست سنتی ترش
  • گریپ فروت
  • نارنج و خرما با هم
  • کاسنی تازه با روغن زیتون.
  • بومادران با عسل بصورت دمکرده
  • دمکرده سیاه دانه،آویشن و چوب مسواک باعسل

مواد مغذی برای تقویت کبد

پاسخی بگذارید