خوردن در دین اسلام

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
« الأكل للقوة لالشهوة »خوردن براى قوت است نه براى شهوت!

خوردن غذاهای بیرون و فست فود و مانند آن هم چون از رعایت طهارت ظاهری تهیه کننده خبر نداریم خلاف احتیاط است. اضافه بر آن طهارت روحی آشپز و دست اندرکاران تهبه خوراک هم در کیفیت آن اثر میگذاره و بر ما که آن غذا را می خوریم تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. چرا که یک غذای فاسد از نظر ظاهر و باطن انسان را کسل و بی حال کرده، توفیق عبادت را از ما می گیرد. و این با هدف خلقت نمیسازد چون ما برای عبادت و معرفت خداوند آفریده شده ایم. غذا برای قوت گزفتن بر عبادت و کار و زندگی خداپسندانه است نه برای شهوت!.

تغذیه در اسلام

برخی خصوصیات یک طعام خوب:

از مال حلال تهیه شده باشد.

  • از مواد اولیه خوب و مفید و سالم و مورد نیاز بدن و ملایم طبع تهیه شده باشد.
  • با وضو تهیه شده باشد.
  • رعایت نجس پاکی در مراحل پخت آن بشود.
  • از الودگی ظاهری به دور باشد.ظروف و مکان الوده نباشد.
  • با طیب خاطر و انگیزه پاک و نیت سالم و الهی پخته شده باشد.
  • آشپز از خلق و خوی سالم و طیبی برخوردار باشد. عصبی مزاج نباشد؛ خسیس نباشد و …
  • و خیلی موارد دیگر که با تفکر و تامل در آیات و روایات و تعقل، اهمیت آن را می توان فهمید.

آشپزخانه مومنین مکان مقدسی است؛ حرمتش را پاس بداریم!،

پاسخی بگذارید