جوش های ناشی از اصلاح با تیغ

این جوش ها چه هستند؟

  • جوش های ناشی از اصلاح با تیغ برجستگی های کوچکی هستند که بعد از اصلاح با تیغ، بر روی پوست ظاهر می شوند.
  • این برجستگی ها بعد از اصلاح و زمانی که موها به جای اینکه به بیرون از پوست بیایند و رشد کنند، زیر پوست می مانند و در زیر پوست رشد کرده و به دور خود پیچ می خورند به وجود آمده و گسترش پیدا می کنند.
  • این برجستگی ها می توانند باعث تحریک پوست و ایجاد جوش شوند.
  • همچنین ممکن است باعث بروز زخم هایی بر روی پوست شوند.

جوش اصلاح تیغ

درمان جوش های ناشی از اصلاح با تیغ

  • بهترین راه برای درمان این نوع از جوش های صورت و بدن، عدم استفاده از تیغ برای اصلاح است.
  • اگر نمی توانید اصلاح با تیغ را متوقف کنید، می توانید به کمک یک سوزن تمیز و استریل شده به شفت مو کمک کنید تا از زیر پوست خارج شود.
  • بسته به شدت این جوشها، ممکن است این روش به شما کمک کند.
  • البته به یاد داشته باشید که با اصلاح مجدد با تیغ، این جوش ها ممکن است دوباره به وجود بیایند.
  • اگر جوش های پوست شما به کمک روش گفته شده درمان نشدند بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
  • برخی از داروها ممکن است بتوانند در درمان جوش های صورت و بدن ناشی از اصلاح با تیغ به شما کمک کنند

پاسخی بگذارید