تکنیک تشخیص بیماری های روانی

نشانه وسواس

زمان طی شده از شروع نگاه کردنتان به کارت را تا زمانی که اولین پاسخ را داده اید، یادداشت کنید. کل زمان صرف شده برای هر کارت نیز باید ثبت شود. افرادی که زمانی طولانی را صرف پاسخدهی می کنند، ممکن است به وسواس مبتلا باشند. به طور طبیعی پاسخدهی باید حدود ۵۰ دقیقه طول بکشد.

نشانه رفتار تکانه ای

افرادی که خیلی سریع پاسخ می دهند، افرادی هستند که تکانه ای عمل می کنند. به طور طبیعی پاسخدهی باید حدود۵۰ دقیقه طول بکشد.

نشانه اضطراب

برای شروع، ابتدا به این نکته توجه کنید که شما کجای کارت را دیده اید؟ آیا پاسخی که داده اید، با توجه به کل لکه بوده یا فقط قسمتی از لکه توجه تان را جلب کرده است؟ آیا پاسخ شما براساس توجه به قسمت سفید کارت بوده است؟ اگر به تمام لکه توجه کرده اید، باید بدانید که ۳۰ تا ۴۰ درصد بزرگسالان سالم مانند شما عملمی کنند. ولی اگر فردی در اغلب کارت ها به کل لکه توجه نکرده و فقط براساس جزء کوچکی از لکه پاسخ داده باشد، ممکن است نشانه ای از اضطراب در او وجود داشته باشد.

نشانه ناتوانی در کنترل خشم

پاسخ به قسمت سفید کارت پاسخ نامعمولی است و اگر فردی در بیش از ۳ کارت از این رویه استفاده کند ممکن است نشانه ای از منفی گرایی، دشواری در کنترل خشم و گرایش به مخالفت در او وجود داشته باشد.

بیماری روانینشانه احساس خودارزشمندی

بعد از اینکه محل توجه را ارزیابی کردید، نوبت به مشخصه ای از کارت می رسد که توجه شما را جلب کرده است. برخی افراد به شکل، برخی دیگر به رنگ و برخی دیگر به بافت لکه بیشتر توجه می کنند.
اگر شکل لکه توجه شما را جلب کرده باشد، احتمالا آن را به حیوان، انسان یا موجودات افسانه ای یا اشیاء تشبیه کرده اید. ممکن است با توجه به قرینه بودن شکل های روی کارت ها، برخی افراد آنها را به شکل تصاویر آینه ای تفسیر کنند.

معمولا این گونه تفاسیر مربوط به افرادی است که شغلشان باعث احساس خودارزشمندی در آنها می شود؛ مثلا هنرمندان و جراحان. جالب است بدانید افراد ضداجتماعی نیز پاسخ های آینه ای زیادی به کارت ها می دهند.

نشانه ناتوانی در کنترل هیجانات

اگر بیشتر به رنگ توجه داشته اید باید بدانید کلا شیوه برخورد با رنگ منعکس کننده شیوه برخورد فرد با هیجانات است. اگر اولویت با رنگ باشد نشانه این است که فرد در کنترل هیجاناتش ضعیف و نااستوار است و واکنش افراطی نشان می دهد. این افراد معمولا هیجاناتشان را به طور تکانه ای تخلیه می کنند.

نشانه افسردگی

افرادی که در پاسخ هایشان کاملا رنگ را نادیده می گیرند و اصلا به آن توجه نمی کنند، احتمالا افسرده هستند یا اینکه تظاهرات هیجانی خود را پیوسته بازداری می کنند.

نشانه تجربه دردناک

منظور از بافت این است که فرد لکه را به صورت سطحی صاف یا مثلا پوست یا پشمی یا زبر درک می کند. اگر شما نیز پاسخی بر مبنای بافت داده اید بهتر است بدانید افرادی با پاسخ بافت زیاد، افرادی هستند که تجربیات دردناک (مثل طلاق) داشته اند و به روابط میان فردی حمایت کننده نیاز دارند. پاسخ بافت در افراد مضطرب و پرتنش بیشتر از افراد عادی دیده می شود.

پاسخی بگذارید