اشتباه رایج در هنگام اضطراب در صحبت کردن

در هنگام هر نوع استرس و اضطراب، تنفس عمیق داشته باش

توجه کن: استرس و اضطراب تو از چه نوع اضطرابیه؟!
اگه نفست به شماره بیفته:
برای اینکه هم از نظر درونی و هم جسمی در شرایط بهتری قرار بگیری میتونی خودت عامدانه و با آگاهی کامل شروع به انجام تنفس سریع و پی در پی کنی
این باعث ورود سریع اکسیژن به بدن شده و این در متعادل کردن وضعیت روان تو بسیار موثره.
خب پس من چه موقع باید از تنفس عمیق استفاده کنم؟ استرس و اضطراب داری ولی نه به اون حدی که نفست به شماره بیفته،
برای تنفس عمیق ،برای دم،هوا رو از طریق بینی به درون ششها هدایت کرده و وقتی قفسه سینه انباشته از هوا شد چند ثانیه هوا رو محبوس و بعد از طریق دهان نسبت به انجام بازدم ،هوا رو خارج کن
چندین دفه این عمل رو انجام بده.

حرف زدن - صحبت کردن با همسر

فقط باید توجه داشت که در هنگام تنفس عمیق،نباید به مساله خاصی بخصوص پدیده ای که باعث اضطرابت شده فکر کنی هر چند که در بعضی مواقع سخته،
ولی مثلا تو میتونی ذهنت رو متمرکز بر جریان تنفسی کنی ،تجسم کنی چه طور هوا از بینی وارد شش و سپس از طریق دهان خارج می گردد

اما گاهی اضطراب و استرس باعث کاهش بزاق دهان شده و همین موضوع تکلم رو دشوار میکنه

راه حل:تغذیه در اینجا خیلی تاثیر داره
مثلا خوردن نوشیدنی گرم اسیدی مثل آب گرم همراه با لیموی تازه،همین از نظر ساختار شیمی منجر به ترشح بزاق دهان میشه

پاسخی بگذارید