اخلاط چهارگانه در طب سنتی

اخلاط چهارگانه، ترکیباتی سیال و مایع است.غذایی که می خوریم در کبد تغییر ماهیت می دهد و فعل و انفعالاتی روی آن انجام می شود و به چهار شکل درمی آید:

ترکیبی قرمز متمایل به زرد به نام صفرا که به هضم غذا کمک می کند، حرکات روده را می افزاید، مسیر گردش خون در عروق را باز می کند، باعث تیزی و حدت ذهن می شود و کارکرد مغزی را افزایش می دهد، صفرا ضد عفونت است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ صفرا از تمام خلط ها سبک تر است. ترکیب دیگر، سرخ رنگ است و نام دم (یا خلط خون) به خود می گیرد که حامل اکسیژن و مواد غذایی است که به بافت ها و سلول های بدن می رساند و لایه دوم و پایین تر از صفرا ست.

ترکیب سوم، قرمز صورتی یا قرمز کم رنگ است که پایین تر از دم (خون) می ایستد و بلغم نام دارد و وظیفه آن تسهیل کار مکانیکی و لغزش مفاصل روی هم، تشکیل بافت عصبی و سلول های مغزی، آب میان بافتی و شبکه لنفاوی است.

ترکیب چهارم قرمز و جگری رنگ است که سودا نام دارد و پایین ترین لایه و سنگین ترین خلط است. وظیفه طبیعی آن ایجاد اشتها و تشکیل بافت استخوانی است.

  • صفرا طبیعت گرم و خشک دارد.
  • سودا طبیعت سرد و خشک دارد.
  • دم طبیعت گرم و تر دارد.
  • بلغم طبیعت سرد و تر دارد.

اخلاط چهارگانه در طب سنتی

این اخلاط چهارگانه با یکدیگر تعامل دارند و در مسیر گردش خون در جایگاه های طبیعی خود به میزان تعریف شده و متعادل قرار می گیرند و وظایف خود را انجام می دهند.مشکل درد و بیماری ها از آنجا آغاز می شود که جایگاه این اخلاط به هم بخورد و یک یا چند خلط، وارد جایگاه دیگری شود (خلط نابجا) و یا این که کمتر و بیشتر از حد نیاز در مکانی حضور یابد و یا این که بی کیفیت شود و به اصطلاح، خلط های فاسد شده و بد تشکیل شود.

در عالم خلقت، تمام جانداران و حتی رنگ ها، تصاویر، فضاها، جغرافیای سرزمین ها و… دارای طبع و مزاج خاص خود است.هر ماده غذایی بسته به طبع و مزاج خود وقتی وارد بدن می شود، اخلاط چهارگانه تولید می کند؛

اما یک خلط را بیشتر تولید خواهد کرد. مثلا کاهو طبع سرد و تر (بلغم زا) دارد و پس از مصرف آن خلط بلغم خون افزایش می یابد. زنجبیل گرم و خشک است (صفرازا) و پس از مصرف آن خلط صفراوی خون افزایش می یابد و به همین شکل برنج ساده و خشک (سودازا) و انگور گرم و تر (خون ساز یا خون زا) است.

پاسخی بگذارید