کاسنی و خواص آن

کاسنی در ازدیاد نطفه و زیبایی چهره کودک تازه متولد مفید است.

کاسنی انسان را از ابتلا به قولنج نگه می دارد.

ـ کاسنی، توان و نیروهای بدنی را تجدید می کند. کاسنی در ضعف اعصاب، ضعف چشم و فشار خون مفید است.

کاسنی، قلب، کلیه، کبد را فعال و با نشاط می گرداند. کاسنی رحم را به وظیفه طبیعی خود وا می دارد.

کاسنی

ـ برگ کاسنی، دارای مقداری ویتامین«ث» است و لذا در حفظ جوانی مؤثر است. برگ کاسنی، زهر طحال را از بین می برد و کیسه صفرا، یرقان و دردهای معده و کبد ی را معالجه می کند.

ـ کاسنی باز کننده و حمل کننده ماده بیماری کبد است.

ـ کاسنی مسکن عطش و حرارت درونی است. کاسنی در درمان التهابات معده و پاک کردن مجاری ادراری، مؤثر است.

پاسخی بگذارید