نکات مهم درباره چای

 اين چاى ها را ننوشيد

١- چاى داغ و سوزان
٢- چاى سرد چرا كه هاضمه را مختل مى كند
٣- پيش از خوردن صبحانه چاى ننوشيد
٤- چاى بسيار غليظ
٥- چايى كه در قورى مانده باشد
٦- چايى كه از شب قبل مانده باشد
٧- چاى خشك كه در جاى مرطوب نگهدارى شده باشد ،( وقتى چاى را در دست فشار مى دهى بايد صداى شكسته شدنش را بشنوى )
٨- چاى بعد از خوردن گوشت
٩- يك ساعت قبل ويك ساعت بعد از خوردن هر نوع دارو (شيميايى يا گياهى )
١٠- چايى بلافاصله بعد از هر وعده غذا

چه كسانى نبايد چاى بخورند :

١- كودكان زير ٢ سال ( توانايى بدن را در جذب اهن مختل مى كند )
٢- چاى پر رنگ براى زنان باردار و جنين مضر است
٣- كسانى كه بنيه ضعيف يا معده حساس دارند
٤- افرادى كه ناراحتى كليه دارند
٥- افرادى كه فشار خون بالا دارند نبايد چاى پر رنگ بخورند
٦- چاى در طول عادت ماهانه جريان خون راافزايش مى دهد
٧- كسانى كه زخم روده دارند
٨- كسانى كه تحت مداوا هستند ٢٤ ساعت نبايد چاى بخورند
٩- با معده خالى چاى نخوريد

پاسخی بگذارید