زیادی عطسه از نگاه اسلام

به نقل از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام
زیادی عطسه، شخص را از پنج چیز، ایمن می دارد:

  • اولین آنها جذام است،
  • دوم بادهای بدخیمی که در سر و صورت، قرار می گیرد،
  • سوم باعث مصونیت از قرار گرفتن آب در چشم میشود،
  • چهارم از سختی حفره های بینی، ایمنی داده و
  • پنجم از خارج شدن مو از چشم، مصونیت می دهد.

و فرمود: اگر علاقه داشتی که عطسه ات کم شود، با روغن مرزنجوش، انفیه کن! پرسیدم چه مقدار؟ فرمود: به اندازه یک دانگ (معادل نصف مثقال). راوی گوید: این کار را پنج روز انجام دادم و (مشکلم) برطرف گردید.
بحارالانوار.ج۷۶٫ص۵۲

زیادی عطسه از نگاه اسلام

پاسخی بگذارید