روغن بنفشه و خواص و کاربرد آن

چرب کردن روغن بنفشه دورچشم “مخصوصاً پشت پلک” خواب آوربسیارقوی می باشد.

چکاندن روغن بنفشه در بینی جهت درمان سینوزیت مفید است.

چکاندن روغن بنفشه در گوش “شبی ۲قطره بمدت۷شب” جهت ترشحات گوش مفیداست.

چرب کردن صورت با روغن بنفشه برای جلوگیری و درمان چروک پوست بسیار مفیداست.

روغن بنفشه و خواص و کاربرد آن

چرب کردن پوست با روغن بنفشه جهت درمان خشکی وترک های پوست وبیماری پسوریازیس مفیداست.

روغن بنفشه سرد و خواب آور بوده و جهت جرب و خشكى بينى و درمان سرفه و جلوگيرى از ريزش مو و نرم كردن پى و مفاصل و نگاهدارى ناخن به كار مى رود

مالیدن روغن بنفشه بر سینه اطفال جهت درمان سرفه خشک آنها بی نهایت مؤثر است.

1 پاسخ

پاسخی بگذارید