خواب آلودگی صبح هنگام

خواب آلودگی صبح هنگام از نظر طب سنتی چیست

ایا خواب آلودگی صبح دلایلی دارد ؛:

کبد چرب شده + نزله سرد وتر( رطوبت و اخلاط ) مغز زیاد شده + تغذیه سرد و تر روده را بیمار کرده + کلیه ها بلغمی شده + خلط غالب بدن ٬ مزاج اولیه را مسلط شده + پشت سر سرد شده + گرمی در مغز جای خودرا با خلط سرد عوض کرده است + تغذیه شب برنج و مرغ بوده + مصرف لبنیات بدون مصلحات بوده+ خلط غالب یعنی بلغم بر نیمه راست بدن مسلط شده است +پرخوری + اروغ ترش فعال شده است

راهکار

اصلاح تغذیه + تعدیل خلط غالب + مالیدن روغن بادام تلخ ( فقط حساسیت پوستی نباشه)یا روغن بادام شیرین یا روغن نارگیل به پشت سر و مالیدن به روی بینی+ پرهیز از لبنیات زباد بالاخص دوغ + مصرف اب عسلاب + شبها یکساعت قبل خواب یک لیوان عرقهای اسطوخدوس با بهارنارنج با بادرنجبویه + صبحها یک قاشق گرده گل زنبورعسل در عسلاب + کم خوری+ دوری از چای سیاه و مصرف چای کوهی و بالاخص سنبل الطیب+ غفلت همه از دود اسفند با کندر درمحل منزل و کار برای تغییر مزاج محیط

پاسخی بگذارید