تست شخصیت شناسی جالب

هوا بسیار سرد و تاریک است مدتی است در یکی از خیابان های شهر گم شده اید در گوشه ای از کوچه نشسته و می لرزید ناگهان می بینید دو نفر در حال نزدیک شدن به شما هستند و شی نا مشخصی در دست دارند ناگهان پنجره ی یکی از خانه ها باز شده و فردی فریاد میزند بیا تو! در خانه درست کنارتان است و باز . چه عکس العملی نشان می دهید؟

۱-فرار می کنم.
۲-منتظر مي مانم تا ببينم افراد چه چيزي مي خواهند?
۳-به پلیس زنگ می زنم.
۴- وارد خانه ميشوم

پاسخ تست شخصيت شناسی

خانه تاریکبا توجه به انتخابتان تفسير و ادامه داستان را بخوانيد

۱-فرار کردن: وقتی از این موقعیت فرار می کنید نشان می دهد که شما به راحتی اعتماد نمی کنید و این یک حسن بزرگ است برای این که به افراد اعتماد کنید باید آنها را امتحان کنید و هیچ وقت این ریسک را زمانی که جان شما در خطر است انجام نمی دهید این نشان میدهد که شما خودتان را در اولویت قرار می دهید .
ادامه ی داستان : از محل فرار کرده و افراد در تاریکی شما را گم می کنند

۲-منتظر ماندن : نشان می دهد شما به راحتی به افراد اعتماد می کنید و احتمالا فرد کنجکاوی هستید یا اگر منتظر میمانید تا با آنها در صورت وجود خطر درگیر شوید نشان می دهد اعتماد به نفس لازم را دارید و فکر میکنید می توانید از پس مشکلاتی که ریسک هستند بر بیایید و در کل به دنبال هیجان هستید و ریسک کردن را می پذیرید
ادامه ی داستان : در محل باقی مانده افراد به شما نزدیک می شوند و پس از اینکه مطمئن شدند خطری ندارید محل را ترک می کنند

۳-به پلیس زنگ می زنید: نشان می دهد برای مواجه با مشکلات سخت و حادثه آفرین زندگی به دیگران به خصوص به افراد قابل اعتماد و مرجع قدرت اکتفا می کنید. از اینکه خودتان از پس موقعیت بر بیایید چندان مطمئن نیستید این ویژگی در مواردی می تواند خوب باشد ولی در آن فرصت کم منتظر ماندن برای رسیدن پلیس و حل کردن مشکل فکر غیر منطقی ای به نظر می رسد .
ادامه ی داستان: در محل باقی مانده افراد به شما نزدیک می شوند و پس از اینکه مطمئن شدند خطری ندارید محل را ترک می کنند

۴-به خانه می روید : نشان می دهد به نیت های افراد خوش بین هستید و همه ی انسان ها را خیر خواه می پندارید. این ویژگی خوب است اما نه در همه ی شرایط ممکن است فردی که خود را به منزل خویش فرا میخواند نیت خیر خواهانه ای نداشته باشد .
ادامه ی داستان: خوشبختانه فرد خیر خواهی شما را دعوت به منزل میکند و پس از اینکه مطمئن شدید خطری شما را تهدید نمیکند از فرد خیر خواه خداحافظی میکنید

دقت داشته باشید همیشه پایان تصمیم هایتان درست و خوش نیست در تصمیم گیری ها دقت داشته باشید…

.

پاسخی بگذارید