بیماری بسیار عجیب یک جنین

photo_2016-03-10_20-03-44

جنينی كه در اين عكس دست جراح را در دست خود گرفته…. جنينی است كه دچار بيماری مادرزادی اسپاينا بيفيدا (بيرون زدگی نخاع به علت بسته‌نشدن كانال نخاعی ) بوده است . در صورتی كه حاملگی و رشد جنين به همين شكل ادامه می يافت در ماه های آتی احتمال مرگ و يا فلج جنين بسيار بالا بود و برای اولين بار در تاريخ پزشكی قرار شد اين جنين در هفته ۲۱ بارداری داخل رحم مادر توسط جراح تحت عمل قرار گيرد .

نام اين كودك ساموئل و نام جراح دكتر جوزف برونر است . اين عمل در يك مركز پزشکی دانشگاهی انجام شد.

عكس بارها در اينترنت انتشار يافت بدون آنكه داستان واقعی آن در جایی ذكر گردد و هر چه انتشار يافت بيشتر به افسانه و تخيلات گويندگان آن ارتباط داشت .
بعد از عمل ، اين جنين ( ساموئل فعلی ) دست خود را خارج كرد و انگشت جراح را در دست گرفت و با قدرت فشرد به شكلي كه دكتر برونر در تن خود ارتعاش و مورموری را احساس كرد . در اين لحظه عكاس يو.اس.تودی كه برای ثبت تاريخ اولين جراحی داخل رحم در محل حاضر بود تصویری را شكار كرد كه افكار عمومی جهان را تحت تاثير قرار داد.

photo_2016-03-10_20-03-50

عكاس می گويد من در كناری ايستاده بودم و به عمل جراحی نگاه می كردم و خواستم از آن عكس بگيرم كه ناگهان يك دست از داخل شکم مادر خارج شد و دست جراح را فشرد . من عكس خود را گرفته بودم و اين داستان آنقدر سريع بود كه پرستار پشت سر من فرياد كشيد وآی چه اتفاقی افتاده است .
اين عكس به سرعت در سراسر جهان ارتباطات انتشار يافت .
هيچكس ، هرگز نخواهد فهميد كه اين يك اتفاق بود

پاسخی بگذارید