برچسب: شروع کردن روز

0

سه راه نامناسب برای آغاز روز

  دِیمون براون در مطلب تازه ی خود می گوید: «من در طول زندگی حرفه ای خود، از یک فرد شب بیدار به یک سحرخیز تبدیل شدم. تجربه این تحول به من ثابت کرد...