برچسب: اضافه وزن گروه خونی O

0

معرفی گروه خونی O

این گروه خونی قدیمی‌ ترین گروه خونی محسوب می‌شود و عملکرد سیستم گوارشی در افراد با گروه خونی O بسیار مطلوب است. افراد دارای گروه خون O به دلیل دارا بودن اسید معده ی...