جراحی زیبایی بینی استخوانی


تاثیر نوع پوست بینی در نتایج جراحی بینی

اگر برای جراحی زیبایی بینی به مطب جراحان زیبایی مراجعه کرده باشید بدون شک با اصطلاح هایی از جمله بینی گوشتی واستخوانی آشنا شده اید. تاثیر نوع پوست بینی در نتایج جراحی بینی فاکتور اصلی در جراحی بینی می باشد و معمولا نتایج جراحی بر حسب نوع پوست ، قابل پیش بینی است. جراحان زیبایی...